Gerçekten iyi bir web uygulaması yapmak birçok üst düzey bilgi gerektirir fakat temel bazı yapıları bilmek yardımcı olabilir. Son birkaç yılda Perl Dünyasında bunu gerçekleştirmek için yeni bir standart ortaya çıktı, PSGI.

Şimdi basit bir web uygulaması yapmak için bu temel yapı bloklarını nasıl kullanabileceğimizi görelim.

Daha üst düzey soyutlama

Gerçek bir PSGI koduna bakmadan önce, önemine değinelim. Perl ile modern bir web uygulaması yapmak isterseniz, büyük ihtimalle PSGI yapısından daha üst düzey bir soyutlama sağlayan web frameworku ile başlardınız. Mesela Dancer, Mojolicious, ya da Catalyst. Aslında bu frameworkler de web sunucu ile haberleşmek için PSGI kullanırlar.

Benzer şekilde, bir "CGI uygulaması" yapmak isterseniz, büyük ihtimalle PSGI bileşenli bir sayfası yazar ve PSGI-tabanlı uygulamanın önünde CGI kullanırsınız

Ön Gereksinimler

Örneği çalıştırabilmek için, öncelikle Plack modulünün yüklenmiş olması gerekir.

Yükleme işleminin nasıl yapılacağı konusunda detaya girmeyeceğim, genel olarak konsola cpan Plack ya da cpanm Plack yazarak yapabilirsiniz.

Eğer Windows kullanıyorsanız DWIM Perl for Windows sürümü Plack modülünü içermektedir.

İlk script

first.psgi adlı bir Perl scripti oluşturacağız - Bu düz bir Perl scriptidir, son bölümünde bir alt fonksiyon döndürmektedir:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

my $app = sub {
 return [
  '200',
  [ 'Content-Type' => 'text/html' ],
  [ 42 ],
 ];
};

Tüm script bu kadardır.

Konsolda plackup first.psgi komutunu çalıştırın. Aşağıdaki gibi bir çıktı oluşacaktır:

HTTP::Server::PSGI: Accepting connections at http://0:5000/

Tarayıcınızı açın ve adres çubuğuna http://localhost:5000/ adresini yazın.

Tarayıcınızda 42 görüyor olmalısınız.

Dinamik veri ekleme

Dosyada 42 yazan yeri time() ile değiştirin:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

my $app = sub {
 return [
  '200',
  [ 'Content-Type' => 'text/html' ],
  [ time() ],
 ];
};

Ctrl-C tuş kombinasyonu ile sunucuyu durdurun ve yeniden başlatın.

Sayfayı yeniden yüklediğinizde tarih göreceksiniz. 10 basamaklı uzun bir sayı.

Sayfayı birkaç kez refresh edip yüklerseniz, tarih değerinin değiştiğini göreceksiniz. Böylelikle PSGI kullanarak ilk dinamik web uygulamamızı yazmış olduk.

Eğer ki daha okunabilir bir tarih değeri görmek isterseniz, the time() ifadesini scalar localtime ifadesi ile değiştirin, sunucuyu restart edip sayfayı tekrar yükleyin.

PSGI Kavramını Açıklayalım

.psgi uzantısı önemli değildir. Bu bir standard halini almıştır. Dosyanızı herhangi bir adla isimlendirebilirsiniz.

Örneğimizdeki alt fonksiyon 3 değerli bir dizi referansı döndürmektedir. Birincisi HTTP durum kodudur. Örneğimizde başarılı anlamına gelen 200 değeridir.

2. değer header bilgisini gösteren, anahtar-değer çiftinden oluşan bir dizi referansıdır. Ne tip anahtarlar kulanabileceğimizi belirleyen kesin kurallar vardır, bu örneğimizde durum kodunu 200 olarak belirlediğimizden, en azından Content-Type bilgisini sağlamalıyız.

3. değer ise sayfa içeriğini gösteren bir dizi referansıdır. Dizi referansı içerik olarak basit bir elemanı gösterebileceği gibi, parçalara bölünebilen yapıyı da gösterebilir.

PSGI kullanarak bir "web uygulaması" yazmanın temellerini görmüş olduk Keyfini çıkarın.